Galgebakken

Velkommen Galgebakken

Menu

 

 

 

 

Udlejning af beboerhuset

Beboerhuset.

Fredag/lørdag & helligdage kr. 1.000/1.000

 

Alle andre dage:  Kr.1.000/ 500

Betaling er delt i to: Depositum & leje.

GL. Pub.
Depositum er 1000 kr.
Lejen er: Fredag, lørdag eller helligdage 500 kr, og på andre dage 250 kr.

I juli måned er Beboerhusene lukket.


Depositum betales ved bestilling af beboerhuset, max. 6 mdr. før brugsdato.
Leje skal betales senest 3 uger før brugsdatoen.

Ved afmelding inden 3 uger før denne dato refunderes depositum.

Ved afmelding hhv. 2 & 1 uge før brugsdato refunderes depositum + hhv. 70% & 28% af lejen.

Benyttes huset ikke, og afmelding undlades, refunderes kun depositum.


Når huset afleveres, refunderes depositum, såfremt lokalerne er i orden.

 

Fadølsanlæg:

 

Fustager skal købes i udlånet, og bestilles 8 dage før brug.

<<.Udlånets Åbningstider>>

.

<<Værktøj m.m.: Se udlånet>>


VÆRKSTEDER:
Autoværksted: Kr. 100/25      Stor lukket autohal:Kr. 100/10