Galgebakken

Velkommen Galgebakken

Menu

 

 

 

 

 

Ejendomskontoret: Galgebakken Mark 2-6b. Tlf.: 88 19 02 15. mail: galgebakken@bo-vest.dk

Træffetid: mandag til fredag 8.00 til 8.30, tillige onsdag 17.00 til 18.00

Telefontid: mandag til fredag 8.30-9.15, tillige onsdag kl. 16.00 til 17.00

 

Informationer fra Ejendomskontoret:

 

 

6. december 2016:

 

Renè Byrgesen, Ejendomsmester i Galgebakken har opsagt sin stilling med virkning pr. 31. december 2016.

Peter Stenberg tiltræder som Ejendomsmester i Galgebakken pr. d.d.

I december måned vil René sætte Peter ind i arbejdsrutinerne på Ejendomskontoret.

Vi håber I vil tage godt imod Peter. 

 

Med venlig hilsen Ejendomskontoret

______________________________________________________________________________________________________

 

10. november 2016:

 

Vores store saltspreder er desværre brudt sammen. Derfor vil der i en periode blive lagt grus ud på de store stier.

I stræderne vil der som vanligt blive brugt saltvand.

 

Med venlig hilsen
Susanne Palstrøm, Ejendomsleder

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

November 2016: Skimmelsager i fht. områder og boligtyper

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

1. november 2016:

 

VARSLING VEDR. VARMEAFLÆSNING.

 

Varmeaflæsningen vil foregå i uge 50, 2016.Vi forventer, at Minol sender et informationsbrev ud til alle lejemål om ca. 2 - 3 uger.

Her vil I kunne læse nærmere om, hvordan varmeaflæsningen vil foregå i jeres bolig.

 

Med venlig hilsen Ejendomskontoret

___________________________________________________________________________________________________________

 

Sådan får du SMS service fra Ejendomskontoret: SMS service - forklaring

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Oktober 2015:

Information fra Ejendomskontoret om: Mus, rotter eller mosegrise ?

_________________________________________________________________________________________________

 

September 2015:

Se de dias, som blev brugt til infomøderne 8. september om privat udlejning og om skimmelsvamp:

privat fremleje

skimmelsvamp

____________________________________________________________________________________________________________

 

Husk at klippe hække og anden beplantning                                                            

Mange steder på Galgebakken er hække, buske og træer blevet meget brede og går helt ud til eller ud over flisekanter i stræder

og andre passager og vanskeliggør dermed færdselen.

Især når det er regnvejr hænger grenene ud over stræder og stier. Ofte skal der kun et par klip til for, at det ikke generer.

 

Har man en hæk, der grænser op til flisegange, stier eller anden passage skal den, som hovedregel, klippes 2 gange om året.

Det er en god ide at få indbygget en vane, hvor man får klippet sin hæk, første gang, lige op til Skt. Hans og anden gang i starten af september.

 

Derfor. Har du endnu ikke klippet din hæk eller beskåret din beplantning så er det på høje tid så dine naboer kan færdes uden gener.

 

Venlig hilsen

Ejendomskontoret

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Pr. 1. januar 2015 har BO-VEST indgået en aftale med Falck om en vagtordning. Telefonnummeret er: 70 25 26 32

_______________________________________________________________________________________________________________

 

12. august 2014:

 

Mistanke om rotter?

 

Se nærmere her: Mistanke om rotter

________________________________________________________________________________________________________________

 

12. august 2014:

 

Parkeringsregler for beboerne ved P-plads A i Sønder og Skrænt

 

Pr. 15. september 2014 træder de nye regler omkring parkering på P-plads A i kraft efter aftale med beboerne på kvartersmødet d. 30. april 2014.

Forsøget vil vare et år, hvorefter der vil blive indkaldt til nyt kvartersmøde

Reglerne er som følger:

• Fra indkørslen på Kærmosevej og frem til bumpet ved Sønder 2, må der ikke parkeres på asfaltvejen. På grusarealet må der parkeres uden parkeringstilladelse.

 

• Efter bumpet ved Sønder 2 må der heller ikke parkeres på asfaltvejen, men der må kun parkeres på grusarealet med synlig tilladelse i forruden.

 

a. Beboere kan få udleveret parkeringstilladelse til biler, der er indregistreret på adressen.

b. Der udleveres ”gæstekort” til brug for beboernes gæster. Disse kort har en varighed af 3 dage og skal være synlige i forruden.

 

• Der må ikke parkeres på vestsiden af affalds-øen ved Skrænt

 

Med venlig hilsen

 

Susanne Palstrøm

Ejendomsleder

 

__________________________________________________________________________________________________________________

24. juni 2014:

 

Hunde i Galgebakken

 

Driften får flere og flere klager over hunde uden snor, ulovlige hunderacer og hundehold i supplementsrum og ungdomsboliger (A1, A2, B1 og D-huse).

 

Alle beboere i supplementsrum og ungdomsboliger A1, A2, B1 og D- vil i løbet af uge 26 modtage et brev omkring reglerne for husdyrhold i Galgebakken.

 

Hvis du bor i et supplementsrum og ungdomsboliger A1, A2, B1 og D-huse og din hund er anskaffet efter 2008, skal den straks fjernes fra lejemålet.

 

Ifølge Galgebakkens Husdyrreglement SKAL hunde altid være i snor inden for Galgebakkens område.

 

Husk altid at holde din hund i snor. Du har også ansvaret for, at dine gæster overholder husreglementet.

 

Ulovlige hunderacer anmeldes til politiet (se liste)                                             

 

Har du en hund af nedenstående racer eller blanding af disse, skal den straks bortskaffes – overtrædelse anmeldes til politiet.

Bekendtgørelse af lov om hunde

§ 1 a. Besiddelse og avl af følgende hunde er forbudt:

1) Pitbull terrier

2) Tosa inu

3) Amerikansk staffordshire terrier

4) Fila brasileiro

5) Dogo argentino

6) Amerikansk bulldog

7) Boerboel

8) Kangal

9) Centralasiatisk ovtcharka

10) Kaukasisk ovtcharka

11) Sydrussisk ovtcharka

12) Tornjak

13) Sarplaninac.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 finder tillige anvendelse for krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår.

 

Med Venlig hilsen

Susanne Palstrøm

Ejendomsleder

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3. februar 2014

 

Det er tilladt at have trailere under 750 kg. stående på parkeringspladserne i Galgebakken.

Desværre er der flere trailere, der er over denne størrelse

- Trailere over 750 kg. skal være fjernet inden 10. marts 2014.

 

Med venlig hilsen

Susanne Palstrøm, Driftsleder

Til orientering er der indført Parkeringskontrol på parkeringspladesen i Sønder – Indkørsel A

Dette er gjort for at sikre, at brandvejen ikke er spærret af parkeret biler.Parkering er kun tilladt på parkeringspladserne.

 

 

 

Ligeledes vil der blive lavet parkeringsforbud på alle vaskepladser i Galgebakken iht.

nedenstående. Der vil blive opsat skilte på vaskepladserne.

Parkering tilladt iht. nedenstående

1. november til 31. marts – hele døgnet

1. april til 31. oktober imellem kl. 20.00 og 08.00

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Godt indeklima i Galgebakken


Fugt i større mængder kan skade din bolig. Dette kan medføre skimmelsvamp.


    <<læs nærmere her>>

 

____________________________________________________________________________________________________________________