Galgebakken

Velkommen Galgebakken

Menu

 

 

 

 

Helhedsplan

Dec. 2013: Præsentation af totalrådgiverteamet og procesplanen

 

Jan. 14: Temagrupper emner og datoer

Mødereferater
Dokumentet

 

<<2013.06.26 ref Byggeudvalg>>

 

<<2013.04.16 ref Byggeudvalg>>

 

<<2013.03.14 ref Byggeudvalg>>

 

<<2013 01 17 Ref Byggeudvalg>>

 

<<2013.03.16 Forel tidsplan helhedsplan Galgebakken>>

<<2013.01.14 Procesnotat helhedsplan Galgebakken>>

Beboermøde den 6 december 2012

<<2012.10.26 Bilag E_Lette facader_Galgebakken_Undersøgelsesrapport>>

<<2012.10.26 Galgebakken_Undersøgelsesrapport_endelig>>