Galgebakken

Velkommen Galgebakken

Menu

 

 

 

 

Galgebakken

Galgebakken blev i sine første år betragtet som et modstykke i det almene byggeri til de populære parcelhuse og forventedes at have appel til beboere, der ønskede en boligform med åbenhed og socialt samvær uden for boligen. Biler parkeres på P-pladser, der omkranser husene, mens selve boligområdet er bilfrit. Stræderne er dels lokale færdselsårer for gående, dels fælles opholdsrum for beboerne.
De ca. 600 boliger, fordelt på rækkehuse i to etager i forskellig størrelse, enetages gårdhuse og et mindre antal et-rums ungdomsboliger. De største boliger på 130 m2 var større end sædvanligt i alment byggeri.

Den relativt høje husleje gjorde det da også nødvendigt at give mulighed for at udleje de store boliger i mindre enheder. Fleksibiliteten bakker op om beboernes ønske om at kunne tilpasse deres boligbehov til forskellige livssituationer og alligevel blive boende på Galgebakken. Den seneste udvikling viser, at unge familier, hvor forældrene er vokset op i Galgebakken, vender tilbage til bebyggelsen for at give deres børn de samme omgivelser, som de selv har været glade for.
Den oprindelige landskabsplan er udviklet nænsomt gennem årene. Og beboerne har taget bebyggelsesplanens opfordring til at indrette og beplante nærområder og stræder til sig.